fbpx
Logo Mycomaker

Acerca de chewapamu

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הילדה, מכיוון שהוצאות הדיור הן אך ורק בהוצאות הדגם. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירות בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לעידוד עובדים. בנות משאירות את ההשלכות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל https://israelnightclub.com/%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91/ – הפוך בנות עבודה הגונה עם רווחים טובים, ולגברים עשירים לספק שירותים ברמה טובה יותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת הזדמנות להקים שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לבנות והן ללקוחותינו.
Ir a Arriba